Combo 10 miếng Keo dính chuột | 10 Keo bẫy chuột | 10 Keo dán chuột hàng Việt Nam Đạt Phát


78.000 ₫ 47.000

Sản phẩm Combo 10 miếng Keo dính chuột | 10 Keo bẫy chuột | 10 Keo dán chuột hàng Việt Nam Đạt Phát đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 78.000 xuống còn ₫ 47.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,40 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Pricespy Việt Nam

Combo 10 Keo dán chuột Đạt Phát (Đã có mồi nhử) | Keo bẫy RUỒI, THẰNG LẰNG, GIÁN Đạt Phát | Keo bắt chuột Đạt Phát hàng Việt Nam (Đã có mồi nhử)

+ Keo dính chuột hàng LOẠI 1, độ siêu dính cao (ĐÃ CÓ MỒI CHUỘT)
+ Có độ an toàn cao, Diệt chuột hiệu quả, An toàn với môi trường
+ Ta có thể tẩy keo dính chuột bằng đá lạnh, bằng dầu ăn, bằng dấm
+ Ngoài ra RUỒI, THẰNG LẰNG, GIÁN cũng dính nếu thêm đồ ăn khác

Ta có thể tẩy keo dính chuột bằng đá lạnh, bằng dầu ăn, bằng dấm
✏️ B1: Dùng tay mở tấm keo dính chuột ra
✏️ B2: Đặt vào chỗ chuột thường đi lại
✏️ B3: Đặt thêm mồi chuột hoặc thức ăn nếu thích để bẫy chuột, chuột đi qua lại hoặc đến ăn sẽ bị dính vào.
✏️ B4: Cặp chuột ra và sử dụng tiếp miếng keo dính chuột hoặc dập lại đem bỏ

Lưu ý : Shop sẽ bỏ vào 1 túi nhỏ 2 miếng.

#keodinhchuot #keo #dinhchuot #keochuot #ViệtNam #keodinhchuot #keodinhchuot #keodinh