xin chuyển gia cho biết ở bh đn có chỗ nào bán xâu chuỗi làm bằng gỗ sưa ko ạ