Vòng Tay Chuỗi Hạt Đá Mắt Rồng Ba Mắt Màu Xanh Tự Nhiên


₫ 350.000

Sản phẩm Vòng Tay Chuỗi Hạt Đá Mắt Rồng Ba Mắt Màu Xanh Tự Nhiên đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Product name: natural best green three-eye dragon pattern day bead bracelet
Material: natural crystal/semi-precious stone
Classification of crystals and semi-precious stones: agate sky beads
Product size: about 20×15mm
Three - eye pearl: the Tibetan god of wealth.
It is the manifestation of the Buddha's body, mouth, mind, virtue and blessing.
It can obtain the auspicious energy supplement of fortune, fortune and longevity, which represents good luck, obstacles and constant wealth.
It is a celestial bead that can complete health and wealth.
The man of Geeliwood and

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000