Thẻ nhớ Lenovo U3 TF/Micro-SD tốc độ cao 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB


102.393 ₫ 49.000

Sản phẩm Thẻ nhớ Lenovo U3 TF/Micro-SD tốc độ cao 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 102.393 xuống còn ₫ 49.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất, đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim