Sách - Kinh Doanh Trong Một Thế Giới Luôn Thay Đổi


₫ 338.000

Sản phẩm Sách - Kinh Doanh Trong Một Thế Giới Luôn Thay Đổi đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Pricespy Việt Nam

Kinh Doanh Trong Một Thế Giới Luôn Thay Đổi
Năm XB 2017
Kích thước sách 19 x 27 cm
Số trang 626
Sách gồm có 6 phần
MỤC LỤC SÁCH

PHẦN 1: KINH DOANH TRONG THẾ GIỚI LUÔN THAY ĐỔI

PHẦN 2: THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

PHẦN 3: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG VÀ CẠNH TRANH

PHẦN 4: TẠO LỢI THẾ NGUỒN NHÂN LỰC

PHẦN 5: MARKETING PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ

PHẦN 6: TÀI CHÍNH DOANH NG

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000