(Mua-Code) Bộ Chuyển Đổi Chân Hot Shoe Mount Adapter 1 / 4


25.500 ₫ 15.500

Sản phẩm (Mua-Code) Bộ Chuyển Đổi Chân Hot Shoe Mount Adapter 1 / 4 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 25.500 xuống còn ₫ 15.500, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Description:
They are standard shoe type and 1/4 inch-20 screw thread, fit for any standard camera shoe and screw.
Camera Hot Shoe Mount Adapter
Metal construction with black anodized for higher durability.
The bottom is standard hot shoe bracket that allows to connect to most dslr camera hot shoe.
The top part is a standard 1/4 inch-20 thripod screw that permits monitor/tripod/led video light/flash/any devices with 1/4 inch-20 receptacle. It includes 2 nuts which can be adjusted.
Colour:black
Material:Aluminum alloy
Package include:

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000