Micro hội nghị đa hướng chống ồn tích hợp loa USB để bàn có thể xoay 360 độ cho Laptop PC


736.500 ₫ 435.000

Sản phẩm Micro hội nghị đa hướng chống ồn tích hợp loa USB để bàn có thể xoay 360 độ cho Laptop PC đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 736.500 xuống còn ₫ 435.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất, đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim