Mạch nguồn hạ áp DC-DC 5A XL4015 ADJ có hạn dòng - LED DRIVER V2 - 6C1


₫ 35.000

Sản phẩm Mạch nguồn hạ áp DC-DC 5A XL4015 ADJ có hạn dòng - LED DRIVER V2 - 6C1 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim