Korean Style Medium and Large Girls' Summer Clothing2020New Style Fashion Net Red Children's Suit Fashion Girl's Short Sleeve Two-Piece Set


204.364 ₫ 151.230

Sản phẩm Korean Style Medium and Large Girls' Summer Clothing2020New Style Fashion Net Red Children's Suit Fashion Girl's Short Sleeve Two-Piece Set đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 204.364 xuống còn ₫ 151.230, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Fabric/Material:Cotton/Cotton
Composition Content:96%(With)—100%(Free)
Applicable Gender:Women's
Popular Elements:Printed,Solid Color
Number:Two-Piece Set
Sleeve Length:Short-Sleeve
Women's Bottoms Long:Long
Security Level:BClass
Thickness:Thin
Suitable for Season:Summer
Pattern:Letter
Style:Korean-Style
Clothing Placket:Wome