Kính Mát Thời Trang Hàn Quốc Dành Cho Nữ


41.300 ₫ 35.640

Sản phẩm Kính Mát Thời Trang Hàn Quốc Dành Cho Nữ đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 41.300 xuống còn ₫ 35.640, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất, đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

🛒 Welcome to home together success 🛒


Jm glasses
Plastic material = plastic
Lens width = 5.5 cm
Lens height = 5.5 cm
Width frame = 14cm
Package = x1 glasses
Weight = 30 gr
Boys and girls can be a type of boy
❌ No box ❌


📝 Empty = not selectable

⛔ Shop rules ⛔
🎥Please do video unboxing when package received
📦If there is a shortage of goods, please photograph the shipping label and attach 📹 Video unboxing
📜Do not receive color inserts and variations in notes / via 📵Chat
🔂Check before we checkout we do not receive a change of name, number, address, or item after the checkout ⛔

Don 't forget star 5 ⭐⭐⭐⭐⭐️

Happy shopping. ❤️