Kính Mát Thể Thao Tròng Kính Cận Thị 5 Cận Thị Obaolay


₫ 445.300

Sản phẩm Kính Mát Thể Thao Tròng Kính Cận Thị 5 Cận Thị Obaolay đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

▶️ Every day liamono checks stock, ready all
▶️ Get used to video unboxing for data / keep

The glasses are designed specifically for cycling because of their ergonomic design to keep the wind from entering the eye. 5pcs / set lens detachable parts with multiple colors, Use the color of the lens to match the environmental conditions.

Features:

- customized frame, removable lenses can modify lenses as required.
- myopia frame, an additional frame with eye-pighted disease can put myopia lenses on this myopia frame.
- 5 lenses, got 5 types of lenses with some color lenses that match environmental conditions.

Package contents:
- 1x obaolay frame bicycle glasses
- 5x lenses.
- 1x sports headband
- 1x glasses lanyard
- 1x glasses cloth
- 1x glasses bags.

Obaolay specs bicycle glasses with 5 myopia lens
- dimension: Lens width: 144mm
Height frame: 44mm
Pitch bridge: 25mm
Width frame: 156mm
Leg w frame: 150mm
Leg l frame: 109mm

V