Kính Mát Thể Thao Phân Cực Chống Tia Uv400 Cho Nam


103.700 ₫ 52.100

Sản phẩm Kính Mát Thể Thao Phân Cực Chống Tia Uv400 Cho Nam đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 103.700 xuống còn ₫ 52.100, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Decription:
Description:
Photochromic Sunglasses --- The photochromic lenses are based on the intensity of sunlight and ultraviolet lights, darkening the light grey lens. Light intelligent lenses automatically adapt to changing light conditions.
The advantage of a photochromic lens is that you can wear your glasses all day and can change your lenses color according to light conditions
Adjustable --- The frame is made of lightweight PC and spring hinged to adjust to your needs.
The nose pads are made of comfortable silicone material, which is soft and non-slip and reduces the burdens on the nose bridge
UV400 protection--- Maximum UV400 protection for keeping your eyes healthy without strain, blocking out 100% of all UVA, UVB and harmful blue light up to 400nm. It protects against UV rays and harmful light in the sun and makes your vision clearer and more nature, giving you a cool feeling
Specification:
Size:
Frame width:163mm
Leg length:139mm
lens height:38mm
Lens width:62mm
Nose bridge:17mm
Material: frame-PC, lens-TAC
Weight:14g
Type: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Included:
1 x Photochromic Sungl