Kính Mát Thể Thao Chống Tia Uv400 Cho Nam Elle


199.900 ₫ 102.300

Sản phẩm Kính Mát Thể Thao Chống Tia Uv400 Cho Nam Elle đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 199.900 xuống còn ₫ 102.300, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Package Included:
1*Bicycle Glasses


Specifications:
Gender : Unisex
Frame Material : PC
Lens Material :PC
Anti-glare: Yes
Suitable For : Face Universal
Weight:39g


Description:
description:
MATERIAL
first class workmanship fine craft,top quality
NOSE PODS
silicone nose pads design,not oppress nose bridge,make you more stable and more comfortable to wear
HINGE
selection of quality combo kit,effectively prevent the screws off,ensure smooth opening and closing of the temple
MIRROR FOOT
Arc-type mirror leg anti-skid resistance.
ANTIGLARE
It can effectively prevent glare and can be clearly seen.
ULTEAVIOLET PROTECTION
Effectively prevent ultraviolet radiation and protect