Kính Cường Lực 9d Bảo Vệ Màn Hình Cho Motorola Moto G8 G7 G6 E5 Play Plus E6 E4 G5S Plus


59.300 ₫ 29.650

Sản phẩm Kính Cường Lực 9d Bảo Vệ Màn Hình Cho Motorola Moto G8 G7 G6 E5 Play Plus E6 E4 G5S Plus đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 59.300 xuống còn ₫ 29.650, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Why buy from us?

????100% Ready Stock
????1-2 Days Fast Posting (Mon-Sat)

✅Quality Assurance
✅ Secure Packaging
✅ 100% Brand New
✅ Double Check Before Post

▪ 9H HD Coverage Screen Tempered Glass
▪ Ultra thin screen protector Premium protective Film
▪ 9H Strong Hardness Anti-Scratch,durable to use
▪ Resistant to finger & grease marks
▪ Unrivaled touch sensitivity guard film
▪ Impact resistant, explosion-proof and shatterproof
▪ HD optical transmittance, clear to see
▪ Easy installation and removal
▪ Effectively protect your cellphone screen from any potential damage

????Increase anti-peep tempered film, safely upgrade and protect your privacy
????The anti-peep film can only be used clearly by yourself, and others cannot see your sc

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000