Kính Bảo Hộ Khi Chạy Xe Máy


226.000 ₫ 158.200

Sản phẩm Kính Bảo Hộ Khi Chạy Xe Máy đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 226.000 xuống còn ₫ 158.200, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Description:

Product Name: Goggles

Style: full frame

Frame Material:TPU

Frame Color: As shown

Lens Color: Colorful

Size: 20*7*4

Style: unisex

Season: All the year around

Packing List:

1 * Motorcycle Goggles

Note:Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1