Khuyên Tai Dáng Dài Đính Đá Sang Trọng 26 Inch


182.000 ₫ 91.500

Sản phẩm Khuyên Tai Dáng Dài Đính Đá Sang Trọng 26 Inch đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 182.000 xuống còn ₫ 91.500, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Welcome to korean jewerly store!
-------------------------------------------------- ---

☆ Order alom at 15 pm will be sent the same day y guys.
☆ 100% satisfaction guarantee and premium quality assurance!

-------------------------------------------------- ---

☆☆☆☆☆ #Jewelrykorean

Feature:
Material: Alloy
Color: Silver / gold
Size: Length about 10cm
Nonallergy
Anti fade color

Notes:
- please allow 1-3 mm differences due to manual measurement.
Real color may brightly different from pictures due to computer screen 's resolution, brightness, contrast etc. Hope understan