Khuôn Silicone Làm Bánh Hình Đồng Hồ Số La Mã 1


50.000 ₫ 35.000

Sản phẩm Khuôn Silicone Làm Bánh Hình Đồng Hồ Số La Mã 1 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 50.000 xuống còn ₫ 35.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim


Description:
Silicone material, easy to use and clean.
Beautiful clock shaped molds, perfect tools for your DIY craft projects.
Great for clock making, jewelry making, soap making, chocolate making, sugarpaste making, cake baking, art craft gift DIY.
It's perfect for using it with resin, you can add beads, rhinestones, sequins, colors, dried flower, pictures or anything you like.
Easy to release, the resin is clear and shinny comes out of the mold.
Specification:
Diameter: 165mm / 6.5inch
Package Includes:
1 Piece Silicone Clock

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000