Khuôn Silicone Làm Bánh Hình Dơi 3d


85.900 ₫ 43.200

Sản phẩm Khuôn Silicone Làm Bánh Hình Dơi 3d đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 85.900 xuống còn ₫ 43.200, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Characteristics:
-simple, practical and easy to operate.-health, health and natural antibacterials.-flexible and strong, adaptable and corrosion resistant.
Specifications:
New and high quality

Type: cake mold

Color: pink

Material: food grade silicone

Length: 5.5 cm/2.2 ''

Thickness: 1 cm/0.4

Adaptation to extreme temperatures:-40° c to 230° c

Application: microwave oven, freezer, steamer washable boiling disinfection
The package includes:
1x3d silicone cake mold
Note: 1.Allow error of 1-3 mm due to manual measurement.Please make sure you don't mind before you bid.2.Color may vary as a difference display, please unders