Khung Gắn Nam Châm Acrylic Cho Tủ Lạnh Fujifilm Instax Square Sp3 Sq6 Sq10 Sq20


143.500 ₫ 142.900

Sản phẩm Khung Gắn Nam Châm Acrylic Cho Tủ Lạnh Fujifilm Instax Square Sp3 Sq6 Sq10 Sq20 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 143.500 xuống còn ₫ 142.900, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

👉 Perfect FOR INSTAX SQUARE SERIES (SQ1, SQ6, SQ10, SQ20, SP-3, ETC)

👉 Magnetic DESIGN PHOTO FRAME

👉 Place MAGNETS AS YOU LIKE ON YOUR REFRIGERATOR, DISHWASHER, SCHOOL LOCKER, ETC

Description


Feature
Unique Design: Compatible with films of Fuji Instax Square SQ Series
These two sides are great for displaying your photo
Sturdy and Super-Clear frame: We designed the frame to be sturdy and durable
And we used four strong magnets to securly hold the super-clear acrylic blocks
Change Pictures easy: Slide the blocks apart to change your picture

Specifications
Magnetic photo frame is the perfect way to display your favorite photos
Sticks to any metal surface
Use on fridge, school lockers, cabinet etc file
About 90x77 x 6mm
Clear High Quality Acrylic
Round edge shape
Unique design two side magnetic

Package INCLUDED
1 x Acrylic Magnetic Instax Square SQ Films Photo Frame
(Photo Frame Only, Films Not Included)


👉 Dispatch information please check the log / banner on our store home page:)

👉 Buy = agree!
👉 You 're satisfied, Feedbac