Khô Mực Xé Sấy Giòn thơm ngon hảo hạng Shop BA THỨC - 180g


79.000 ₫ 58.000

Sản phẩm Khô Mực Xé Sấy Giòn thơm ngon hảo hạng Shop BA THỨC - 180g đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 79.000 xuống còn ₫ 58.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất, đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim