Khẩu Trang In Hoa 3 Lớp Thanh Lịch


63.000 ₫ 58.600

Sản phẩm Khẩu Trang In Hoa 3 Lớp Thanh Lịch đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 63.000 xuống còn ₫ 58.600, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

3 ply elegant flower mask

Specs:
- soft cotton fabrics.
- comfortable cotton underwear
- it can be used back and forth.
- 3 ply there 's an air filter
Size s m
- it can costum color
- nice and neat stitches 100%
- comfortable to wear.
- ready stock! - hijab and ear strap
Price 13,850 / pcs

Please write a motif number on the message column

Reusable washable

How to wash:
- use flowing water and liquid detergent.
- the sun 's burning.
- avoid high heat and direct contact with hot iron to reduce screen printing damage.

Please order brother.

Production
The goddess sarctic convection
Cheap indonesian mask manufacturer

2-3 ply non-medical mask orders for medical mask, Material, Color and pattern suit suit color costum, Embroidery / screen printing , Wholesale price

#Supermarketmasker #Duniamasker #Maskernonmedis #Sellmasker #Sell wealth #Prosperous mask#Beauty mask #Maskerhits #Children mask #Adult mask #Maskmotif #Maskwarnapolos #Maskwarnawarni #Affluent mask #Maskhijab #Rich batikmurah mask #Stone mask #Mask of prosperity #Brocade