Khăn Choàng Cổ Nhuộm Màu Khói Độc Đáo Cho Người Lớn


492.700 ₫ 331.800

Sản phẩm Khăn Choàng Cổ Nhuộm Màu Khói Độc Đáo Cho Người Lớn đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 492.700 xuống còn ₫ 331.800, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

In addition to the comfort of worship, the simple and elegant impression is certainly beautiful...


Characteristics of cain⁣⁣⁣⁣⁣
🌻 Cotton rayon premium and cotton songket gold printing pores cloth tight⁣⁣⁣⁣⁣ - no clairvoyant.
🌻 Durable washable cloth with washing machine⁣⁣⁣⁣⁣
🌻 Soft and cold textured daily prayer prayer comfort⁣⁣⁣⁣⁣
🌻 Not easy tangle⁣⁣⁣⁣⁣

Super jumbo size
🌷 135cm rear length top⁣⁣⁣⁣⁣
🌷 130cm front v tops⁣⁣⁣⁣⁣
🌷Bottom length: 113cm⁣⁣⁣⁣⁣
🌷 Lower circle: 150cm
🌷 1pcs mukena 650g⁣⁣⁣⁣⁣
🌷1 kg can still enter 2 mukenas (depending on expeditionary regulations)

⁣⁣⁣⁣⁣
Jumbo size

🌷 127cm rear length top⁣⁣⁣⁣⁣
🌷 122cm front v tops⁣⁣⁣⁣⁣
🌷 Bottom length: 110cm⁣⁣⁣⁣⁣
🌷 Lower circle: 150cm


🌷 1pcs mukena 650g⁣⁣⁣⁣⁣
🌷1 kg can still enter 2 mukenas (depending on expeditionary regulations)

⁣⁣⁣⁣⁣
Mukena cutting dies
⁣⁣⁣
🌻 Mukena suit top-down⁣⁣⁣⁣⁣
🌻 Rope on the head, wrinkles on the forehead⁣⁣⁣⁣⁣
🌻 Elastic waist under the mukena⁣⁣⁣⁣⁣
🌻 The boss wears a stamp⁣⁣⁣⁣⁣ How flowy

Please pay attention.

The goods we sell are original products by vanzaa collection bali
Every item labeled vanzaa collection

If there 's something cheaper, it' s not ours and it 's not vanzaa' s label.

Thank you...


Delivery from den