Hộp Đựng Tăm Bông Bằng Acrylic Trong Suốt Chống Bụi Để Bàn Tiện Dụng


220.500 ₫ 160.000

Sản phẩm Hộp Đựng Tăm Bông Bằng Acrylic Trong Suốt Chống Bụi Để Bàn Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 220.500 xuống còn ₫ 160.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Brand: mocha (home decor)
Model no. 158686582621436
Material: plastic
Style: simple
Popular element: pink girl heart
Applicable space: bedroom
Color classification: with cover cotton swab box (1181) with cover cotton swab box (1182) with cover cotton swab box (1183) with lid cotton swab box (6012)
Applicable population: the general public

********

Ththththththththththt