Hộp đựng máy cạo râu Philips Braun Panasonic FLYCO chống nước


116.000 ₫ 91.640

Sản phẩm Hộp đựng máy cạo râu Philips Braun Panasonic FLYCO chống nước đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 116.000 xuống còn ₫ 91.640, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Suitable for almost all 3-head razors or other similar size razors. So, fits for Braun, Panasonic, Philips, role and so on.
Material: EVA + PU leather, Dimensions: 19 x 7 x 8cm, Size of the tail: 6cm. Ideal for transport, compatible with Philips, Braun, Panasonic, flyco's,.
Note:The box only, the razor is not included.
#EVAWaterproofCase #CaseforPhilips #Philips #ElectricShaver #Shave