Hộp Đựng Bàn Chải Đánh Răng Tiện Dụng


₫ 213.500

Sản phẩm Hộp Đựng Bàn Chải Đánh Răng Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Betadine gargle mouthwash
Betadine. Medicine Mouthwash Is Medicine Mouthwash Antiseptic With Content Povidone iodine 1% To Cavity Mouth Like It hurts Throat, Swelling gums, Sariawan, Bad breath and bad breath.

How to use:
X pour 15ml betadine mouthwash into the bottle cap
X insert betadine mouthwash and face 45 degrees upward and hold betadine mouthwash in the throat.
X release air through the mouth and hold for 30 seconds.
X after that, remove betadine 's mouthwash. Make sure no one gets swallowed up.
X you can use this mouthwash when symptoms of sore throat, sarisans, swelling gums, and toothache arise.

#Betadinegreathage #Medicine #