(hàng Mới Về) Son Môi 12 Màu Sắc Tùy Chọn Cao Cấp


₫ 173.200

Sản phẩm (hàng Mới Về) Son Môi 12 Màu Sắc Tùy Chọn Cao Cấp đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

The ysl610 used before is out of business
I 've been looking for its alternative color

It's also found that toorune's series of lip glazes is also quite new.And it's cheap. try it all, hhh
The texture of the film shows a subtle sense of oil film
Mild lip dye is not mottled nor is there any oxidation problem
I

More lively ys610 meat doodle series i love it
712 peach juice
It's very tender lip color red and it 'll be a little lychee
713 dew rose flower
A delicate temperament hanging
714 black tea jelly
Film young edition aragon not pick skin
715 sugar tomato
Special presentation
716 plasma red apple
It's very special. it's both a bit of plasma charm and a bit of apple red light.

Brand: totalune
Name: guardian series shuguang lip glaze
Origin: china
Net content: 3.6 g
Color classification: 701-nightingale 702-broken 703-pear mirror 704-floating 705-shadow 706-qiong pulp
Shelf life: 3 years
Product category: lip