(hàng Mới Về) Son Kem Lì Trang Điểm Môi Salsa Dyna Matte


₫ 66.100

Sản phẩm (hàng Mới Về) Son Kem Lì Trang Điểm Môi Salsa Dyna Matte đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Salsa dynamatte lip cream

Salsa dynamatte lip cream, light formula, lasting and transferproof,
Available in 9 beautiful colors for each of your moods:

01 innocent lady
02 baby flamingo
03 pink champagne
04 angel crush.
05 cherry bomb
06 passionate red
07 pinky winky
08 boba milk.
09 kiss me

# how to use:
• Apply evenly to your lips.
• Then blend or flatten your finge