(Hàng Mới Về) Mặt Nạ Ngủ Cho Môi Dưỡng Ẩm Laneige 3g


₫ 535.600

Sản phẩm (Hàng Mới Về) Mặt Nạ Ngủ Cho Môi Dưỡng Ẩm Laneige 3g đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Happy shopping.Laneige lip sleeping mask 3g

Benefits:
- berry mix complex.
Rich in vitamin c and its anti-oxidant content can make the lips dry and smooth and chewy
- moisture wrap.
Rich in hyaluronic acid minerals that keep seeping in the lips during sleep
- fresh berry scent.
A pleasant scent can help a good sleep


Say no to dry lip and chapped lip
It forms a moisturizing layer so that the lips dry and rupture into softness in the shores of the day.
Even more stunning lipstick.
It can also be used as lip balm if necessary.

Lipsleepingmask


Didn 't list the colors we sent random..
Thank you

After 2: 30 p.m. Sent the next day 😉
Red date no shipment yes sis 😍

Don 't forget the review.
Star 5 yes sis.