(Hàng Mới Về) Lược Chải Tạo Kiểu Tóc Bằng Nhựa Chống Nhiệt Cho Nam & Nữ


19.900 ₫ 12.000

Sản phẩm (Hàng Mới Về) Lược Chải Tạo Kiểu Tóc Bằng Nhựa Chống Nhiệt Cho Nam & Nữ đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 19.900 xuống còn ₫ 12.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Packlage size: approx.17 cm x 7 cm
Especially suitable for curly hair
Light weight and mini size, convenient to carry
Material: Plastic
Color: Black
This comb's shape is like a fork, can brush your hair very well, make your hair look more attractive
100% brand new and high quality
Wide ye comb, will not hurt your scalp and hair
Package included:1x comb
Note:
Due to the hand measurement, there have size error about 1-5mm
Item color displayed in photos may be showing slightly different on your computer monitor since programs are not calibrated same

<