(Hàng Mới Về) Giá Đỡ Phơi Khô Mút Trang Điểm 4 Màu Tiện Dụng


7.934 ₫ 4.809

Sản phẩm (Hàng Mới Về) Giá Đỡ Phơi Khô Mút Trang Điểm 4 Màu Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 7.934 xuống còn ₫ 4.809, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,1 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

💖There will be discount to follow us.

Color:Green,Pink,Blue,Green
Size:6*5.7*5.5 cm
Material:Plastic

Suitable for drying a variety of cosmetic puffs.

#makeupsponge #cosmeticstand #spongeholder #spongeeggholder #beautytool #makeupeggholder
Suitable for professional use and home use.

Package Include: 1 Pc Powder Puff Drying Holder

#beautytool #makeupegg #spongegg #makeupspongeholder #m