(Hàng Mới Về) Dụng Cụ Rửa Tay Dạng Lỏng Có Thể Bơm Lại Tiện Dụng


49.000 ₫ 30.000

Sản phẩm (Hàng Mới Về) Dụng Cụ Rửa Tay Dạng Lỏng Có Thể Bơm Lại Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 49.000 xuống còn ₫ 30.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Decription:
Features:
Material: Silicone.It is easy to refill.It is washable, rewearable and for loose liquids and liquid gels.
Portable - The wristband dispenser is a wearable, re-fillable repellent liquid wristband.
Convenient - Easy to store, easy to carry and easy to equip, the wristband dispenser can hold not only your favorite liquid soap but also your favorite moisturizer to combat dry skin from consistent handwashing.
Adults/ Kids Unisex - One Size Fits All (The band strap length is adjustable ).Ages 7 and Up - Use With Adult Supervision
This Wristband is great for those who travel, work in health care, service industries and just about anyone else.
Specification:
Type:Refillable Wristband Dispense
Material:Silicone
Included:
1x Wristband Repellent Liquid Dispenser
1x B