(Hàng Mới Về) Bộ Son Môi Trang Điểm Không Dính Cốc Chống Nước Tiện Dụng


30.000 ₫ 19.500

Sản phẩm (Hàng Mới Về) Bộ Son Môi Trang Điểm Không Dính Cốc Chống Nước Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 30.000 xuống còn ₫ 19.500, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Package Included:
lipstick*1
Specifications:
Name: Raincoat lipstick
Benefit: Long-lasting, waterproof
Style: crystal clear
Ingredient: lipstick gel film
Effect: Fixed lips lipstick color, waterproof, long lasting
Design: matte lipstick long lasting
Shelf life: 3 years
Description:
Features
1. Raincoat lipstick helps the color to be fixed on the lips.
2. Waterproof and sweatproof, don't worry about staining the cup with lipstick.
3. Fix the color lipstick to prevent the lipstick from sticking to the teeth.
How to use:
1. The silicone brush head will stain some lipstick after applying, just wipe it with a paper towel.
2. After applying, be sure to wait for the lipstick and raincoat to dry before drinking and eating.
3. The raincoat is waterproof and oil-proof, and it will fade if you rub it vigorously.
4. Lipstick raincoat is translucent after film formation.
Notes:
1)Slight color differences are normal, due to the difference in light.
2)Please allow a difference of 1-3 cm in size, due to manual measurement.
3)Please leaving a message before you give the bad feedback, if the products have some prob