(hàng Mới Về) Bình Xịt Thủy Tinh Rỗng Dung Tích 5ml 10ml 15ml 30ml 50ml 100ml


57.000 ₫ 30.000

Sản phẩm (hàng Mới Về) Bình Xịt Thủy Tinh Rỗng Dung Tích 5ml 10ml 15ml 30ml 50ml 100ml đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 57.000 xuống còn ₫ 30.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Perfect size for Holiday
Durable and refillable frosted glass spray/pump/dropper bottle
Frosted Glass Bottles are used to store Essential Oils / Aromatherapy/Alcohol Blends as they protect the oils from sunlight, helping to keep them fresher for longer.
capacity: 5ml 10ml 15ml 30ml 50ml 100ml
Material: Glass +pp
Package Contents:
1 * Glass Spray Bottle Only the above package content, other products are not included.
Note: Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1