(Hàng Mới Về) Bảng Phấn Tạo Khối Má Hồng Bắt Sáng 3 Trong 1 Tiện Dụng


163.100 ₫ 83.181

Sản phẩm (Hàng Mới Về) Bảng Phấn Tạo Khối Má Hồng Bắt Sáng 3 Trong 1 Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 163.100 xuống còn ₫ 83.181, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,5 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

shading powder compact face make up highlight blush integrated nose shadow glitter brightening 3 color in 1
product category highlight;
Specification Standard specifications
series: shadow-highlight-blush;
applicable skin type: Universal;
origin: China
efficacy: repair

Model 1:01#Mixed Blood system; Obvious repair effect, mixed blood makeup, deep three-dimensional facial features
Model 2:02 natural system; Daily natural makeup effect, suitable for beginners
special purpose cosmetics: no;
production license number: Guangdong makeup 20170536;
non-specific cosmetics filing certificate number: Guangdong G makeup net preparation word 202103

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000