GOTO-H Star Print Soft Cotton Summer Baby Sun Cap Infant Boys Girls Denim Bucket Hat


125.460 ₫ 63.985

Sản phẩm GOTO-H Star Print Soft Cotton Summer Baby Sun Cap Infant Boys Girls Denim Bucket Hat đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 125.460 xuống còn ₫ 63.985, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Specifications:
It has chin strap which tie under the neck, make the hat not fall down easily in heavy wind.
Comfortable cotton material, great for summer outdoor activities.
Featuring star print, make your baby more fashionable.

Type: Baby Bucket Hat
Gender: Unisex
Material: Cotton
Features: Star Print, Sunproof, Chin Strap
Suitable for Head Circumference: 46cm - 48cm/18.11" - 18.90" (Approx.)

Notes:
Due to the light and screen setting difference, the items color may be slightly different from the pictures.
Please allow slight dimension difference due to different manual measurement.

Package Includes:
1 x Baby Bucke