Giày Thể Thao Trắng Đế Dày Phối Lưới Họa Tiết Hoa Cúc Nhỏ Dễ Thương Cho Nữ


452.600 ₫ 326.700

Sản phẩm Giày Thể Thao Trắng Đế Dày Phối Lưới Họa Tiết Hoa Cúc Nhỏ Dễ Thương Cho Nữ đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 452.600 xuống còn ₫ 326.700, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Focus on the receipt of exclusive coupons
Shrimp purchasing process:
1. please select the size and quantity to be selected after direct purchase


4. order completed pending shipment.
Instructions
-please leave a message or chat about the size

-goods will be inspected again before shipment. please buy them.We offer no reason to return the goods because of our wrong size.Otherwise, the buyer will bear the freight for the return of the goods
Size reference
Eur 35 yards foot length 22.5 cm
Eur 36 yards foot length 23 cm
Eur 37 yards foot length 23.5 cm
Eur 38 yards foot length 24 cm
Eur 39 yards foot length 24.5 cm
Eur 40 yards foot length