Giày Thể Thao Màu Đen Trơn Reebok Thời Trang Công Sở Trẻ Trung


529.500 ₫ 314.800

Sản phẩm Giày Thể Thao Màu Đen Trơn Reebok Thời Trang Công Sở Trẻ Trung đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 529.500 xuống còn ₫ 314.800, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

X the Original Grade quality (Reebok Ori price 1 million)

X soft cloth inside the shoe (no scratches on the feet)
X the outside material embossed (thicker)
X flexible soles (coars are not slippery)
X prices include REEBOK boxes

X measuring feet length with ruler
36 = 22cm
37 = 22.8cm
38 = 23.8cm
39 = 24cm
40 = 25cm
41 = 25.8cm
42 = 26.5cm
43 = 27.5cm

X the normal price of Rp.135,000


Prove the qual