Giày Thể Thao Chơi Cầu Lông Chuyên Dụng Cho Nam


₫ 868.800

Sản phẩm Giày Thể Thao Chơi Cầu Lông Chuyên Dụng Cho Nam đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Eagle - centurion fiery / dark blue
Size 39-44

(E & e) deep palm length (insoles) shoes (in cm):
Size 39: 24.5 cm
Size 40: 25.5 cm
Size 41: 26.5 cm
Size 42: 27cm
Size 43: 27.5 cm
Size 44: 28.5 cm
(E & e) that size is the length of the shoe, for shoe size selection please add 0.5-1 cm of the length of your feet for more comfortable shoe use.

Every purchase of these shoes will get:
Eagle official box
Bubble wrap.


100% original

#Sports shoes #Single-handed #Badminton shoes #Badminton shoes #A shoe #Women shoes #Eagleid. #Women shoes #Eagleindo