Giày sdan cho bé tập đi có đèn


₫ 175.000

Sản phẩm Giày sdan cho bé tập đi có đèn đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Thông tin chi tiết bảng size phù hợp với chiều dài chân bé như sau :
- Size 21 : Chiều dài chân bé tầm 11-11.5 cm
- Size 22 : Chiều dài chân bé tầm 11.5 -12.5 cm
- Size 23 : Chiều dài chân bé tầm 12.5 -13.5 cm
- Size 24 : Chiều dài chân bé tầm 13.5 -14.5 cm
- Size 25 : Chiều dài chân bé tầm 14.5-15.5 cm
- Size 26 : Chiều dài chân bé tầm 15.5-16 cm
- Size 27 : Chiều dài chân bé tầm 16.5-17cm
- Size 28 : Chiều dài chân bé tầm 17.5-18 cm
- Size 29 : Chiều dài chân bé tầm 18-18.5 cm
- Size 30 : Chiều dài chân bé tầm 18.5-