Giày Cao Gót 4.53 Inch Quyến Rũ Cho Nữ Size 35-40)


880.000 ₫ 528.000

Sản phẩm Giày Cao Gót 4.53 Inch Quyến Rũ Cho Nữ Size 35-40) đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 880.000 xuống còn ₫ 528.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Size standard, you can buy it according to your normal size number !
The shoes are very light, 0.38 kg, 0.5 cm front heel, 11.5 cm behind heel !
The photo is taken in real time, there is no color difference, the shoes have no taste, and will not stink !
Beautiful, comfortable, classic, all-matched,, stable, will not fall !
Beef tendon sole, stable and wearable, comfortable to wear, no fading, no grinding, no open glue!
Suitable for any scene, high-end quality, solemn, stylish, full of personality, high rate of return, many people wear, very popular, you deserve to have !

#Slip-On #Sandals #Midi heels #Women Shoes #High Heels #Summer #Shoes #Heels Sandals #Party Shoes #Midi heels Sandals #Fashion #Heels Sandals #Heels for women #Korean Version #Heels Sandals #Women Fashion #Beautiful Sandals #Beach #INS Style #Home #Girl #Temperament #Transparent #Big