Giày Bốt Chiến Thuật 8 Inch Có Khóa Kéo An Toàn Tiện Dụng


860.200 ₫ 543.800

Sản phẩm Giày Bốt Chiến Thuật 8 Inch Có Khóa Kéo An Toàn Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 860.200 xuống còn ₫ 543.800, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Don 't forget to be a favorite or subscribe
------------------------------------------------------------------------------
Guaranteed the cheapesthhhhhhhhhhhhh
------------------------------------------------------------------------------
Condition: 100% new (inclusive box)
Size: 39-40 - 41-42 - 43-44
Cream & black color
Safety (iron tip)
------------------------------------------------------------------------------
The stuff we display is always ready
------------------------------------------------------------------------------
Price has got a pair of goods + original box + good packing
------------------------------------------------------------------------------
Estimated size of men 's shoes:
39 = 24.5cm
40 = 25cm
41 = 25.5cm
42 = 26.5cm
43 = 27cm
44 = 27.5cm

Don 't forget to mention it in order
Color & sample size (brown & size 40)
Any questions please diskuss via message
-----------------------------------------------------------------------------
Buy large pasrtai or uniform contact admin
------------------------------------------------------------------------------
Awaiting order....Click buy
------------------------------------------------------------------------------
#Bootspria #Bootsafety #Shoesboots #A shoe #Zipper #Boots high #Pdl #Cream #A prosperous one #A hundredty #Safetyshoes #A job #Mountaineering shoes #Men 's