Giá Đỡ Máy Tính Bảng Hp Có Thể Gấp Gọn Tiện Dụng


₫ 113.500

Sản phẩm Giá Đỡ Máy Tính Bảng Hp Có Thể Gấp Gọn Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Can be set high up and down
Foldable!


Adjustable height phone holder so that it does not fatigue the neck or shoulders, does not need to be relaxd
- adjustable 35 degrees.
- all types of smartphones and table
- easily plucking and installling cables can charge

Ready color:
Black
White
Pink

We have to put the color on record, otherwise we 'll send the color random.

Happy shoppi