Giá Đỡ Cầu Vồng Kích Thước 30cm X 30cm 32 "- 55" 2003


₫ 739.900

Sản phẩm Giá Đỡ Cầu Vồng Kích Thước 30cm X 30cm 32 "- 55" 2003 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Universal standard bracket for all brands led tv
Tilt up - down 15 (down) fitted with tuning.
Plate thickness 2mm
Paint coating float
30cm x 30cm max (for tv 32 / 40 / 43 / 49 / 50 / 55)
The best quality is not an abal-abal bracket.

What 's there to get?
1 unit bracket
1 set bolts and fishers
1 box dus

Note: Make sure the vesa / hole behind the tv is no more than 30cm x 30cm.

Happy shop