Giá Đỡ Ba Chân Mini Hình Chữ U / Tripod Cho Hp


₫ 93.600

Sản phẩm Giá Đỡ Ba Chân Mini Hình Chữ U / Tripod Cho Hp đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Thank you for coming to our store...
Our pride can provide the best service
Please read well the description before buying the product and thank you for your trust.

Mini adjustable height aluminum tripod (15cm - 20cm). Br / head 360 rotate (Joint ball). Br / Tripod Here Got it In Save With Easy In Bag You. Br / Designed To Comfort You In Art Photography. Br / Please In Order Br / Br / No. Complain Br / No. Warranty Br / No. Return Br / No. Refound Br / No. Return Funds Br / If Color Yang In Ask Empty We Will Send In a way Random Without Confirm Br / Buying Meaning Agreed Br / If No Agreed More Okay No Buying

Just tripod can 't hol