gia đình Bếp gốm điện nhỏ pha trà thủy tinh ánh sáng sóng im lặngĐiện năng


545.801 ₫ 327.481

Sản phẩm gia đình Bếp gốm điện nhỏ pha trà thủy tinh ánh sáng sóng im lặngĐiện năng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 545.801 xuống còn ₫ 327.481, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Giấy chứng nhận 3C số không.: 2020190712008589;
Nguồn gốc: Trung Quốc;
Thương hiệu: Jingson;

màu sắc:Lò nhỏ màu trắng im lặng Lò đơn,Lò đen nhỏ im lặng Lò đơn,Lò nhỏ màu trắng im lặng + Tay màu trà All-in-Glass Pot,Lò lửa nhỏ im lặng + bàn tay làm trà tất cả nồi thủy tinh,Lò trắng nhỏ im lặng + nồi thủy tinh tre,Lò đen nhỏ im lặng + nồi thủy tinh tre,Lò nhỏ màu trắng im lặng + bên đặt nồi thủy tinh,Lò đen nhỏ im lặng + bên đặt nồi thủy tinh,Lò trắng im lặng + nồi búa thủy tinh,Lò đen nhỏ im lặng + nồi búa thủy tinh,Lò nhỏ màu trắng im lặng + chậu trà hấp,Lò đen nhỏ im lặng + nồi trà hấp,Lò nhỏ màu trắng im lặng + Tay cầm bằng sắt chậu thủy tinh tròn,Lò đen nhỏ im lặng + Tay cầm bằng sắt,Lò nhỏ màu trắng im lặng + nồi sắt Xử lý kính hình trụ,Lò đen nhỏ im lặng + nồi sắt xử lý nồi thủy tinh hình trụ,Lò nhỏ màu trắng im lặng + Tay cầm bằng sắt Hạt thủy tinh lục giác,Lò đen nhỏ im lặng + Tay cầm bằng sắt,Lò nhỏ màu trắng im lặng + Dán thép không gỉ,Lò đen nhỏ im lặng + Bình thủy mái bằng thép khô