Giá Để Giày 5 Tầng Tiện Lợi


₫ 596.300

Sản phẩm Giá Để Giày 5 Tầng Tiện Lợi đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

★★★★ Portable 5 tier shoe rack (easy to unload) ready stock

Black
Ashes

Solid metal frame + non-woven fabric mat waterproof plastic thick connector

Size: 5 layers
60cm length 30cm width 120cm height
Package size: 57x18 x 7cm

Excess:
1. Keep it clean and avoid dust or mice
2. Multi-function shoe racks, clothes racks, bags, or other items
3. Save space, with high quality material so that it lasts
7. Can save up shoes / slippers

As long as the goods remain posted means stock the product is re