Four-tunnel Remote Controlled Aircraft RC Toy Fighter Plane Model with Music Light Children Birthday Gifts


331.000 ₫ 165.500

Sản phẩm Four-tunnel Remote Controlled Aircraft RC Toy Fighter Plane Model with Music Light Children Birthday Gifts đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 331.000 xuống còn ₫ 165.500, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim


Description:
Brand new and with high quality
Remote controlled to fly forward or backward, turn right or left, and easy to operate, with cool music & light

Simulation airplane mode design, and excellent workmanship
Spur imagination & creation, trains hands & eyes coordination
Kids children birthday gifts, educational toy
Material: Plastic

Specification:
4 Pieces AA batteries are needed for plane, and 2 pieces AA batteries are needed for remote controller, but not included

Size Chart:
Plane: Approx 22*30*8cm
Package Includes:
1 Remote Controlled Airplane Toy (with remote cont