Fotga PK-NEX Adapter Digital Ring for Pentax PK K Mount Lens to Sony NEX E-Mount Camera (for Sony NEX-3 NEX-3C NEX-3N NE


175.676 ₫ 136.714

Sản phẩm Fotga PK-NEX Adapter Digital Ring for Pentax PK K Mount Lens to Sony NEX E-Mount Camera (for Sony NEX-3 NEX-3C NEX-3N NE đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 175.676 xuống còn ₫ 136.714, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Fotga PK-NEX Adapter Digital Ring for Pentax PK K Mount Lens to Sony NEX E-Mount Camera (for Sony NEX-3 NEX-3C NEX-3N NEX-5 NEX-5C NEX-5N NEX-5R NEX-5T NEX-6 NEX-7)This adapter ring is mainly used for connecting the "Pentax PK K Mount Lens" to "cameras with Sony NEX E Mount", easy and smooth to install, remove and operate lens.

Features:
This lens mount adapter ring is mainly used for connecting the "Pentax PK K Mount Lens" to "cameras with Sony NEX E Mount".
Suitable for Sony NEX E Mount camera, such as for Sony NEX-3 NEX-3C NEX-3N NEX-5 NEX-5C NEX-5N NEX-5R NEX-5T NEX-6 NEX-7 etc.
Completely manual control, manual focus and manual exposure.
There is no electrical connection on the ring so diaphragm control of the lens is set manually.
It can focus to infinity.
Easy and smooth to install, remove and operate lens.
Equipped with lock and stop pin.
Made of high-quality material, durable for long time use.

Specifications:
Material: Metal
Compatible lens: for Pentax PK K Mount Lens
Compatible camera: for Sony NEX E Mount Camera
Item size: Approx. 6 * 6 * 3.2cm / 2.4 * 2.4 * 1.3in
Item weight: Approx. 98g / 3.4oz
Package size: Approx. 6.8 * 6.8 * 3.5cm / 2.7 * 2.7 * 1.4in
Package weight: Approx. 105g / 3.7oz

Package List:
1 * Adapter