For Honda XR50 CRF50 Easy Install Off-road Vehicle Plastic Cover Replacement Motorcycle Shell


333.000 ₫ 232.000

Sản phẩm For Honda XR50 CRF50 Easy Install Off-road Vehicle Plastic Cover Replacement Motorcycle Shell đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 333.000 xuống còn ₫ 232.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Features:
For Honda 50 pit dirt bike plastic shell  kit.
7 Pieces full replacements guards with seat.
Made from polypropylene plastic for durability and strength.
Fits XR/CRF50 and their copies or most pit bikes on the market.
All parts arrive as individual sections requiring assembly to the frame and seat.
Specifications:
Material: Plastic
Color: Red, Blue, Green, Black, White, Red+White, Blue+White, Green+White, Black+White
Fitment: For Honda 50
Package Included: 
7PCS/Set x Off-road Motorcycle Shell
Note:
1. Due to the light and screen difference, the item's color may be slightly different from the pictures.
2. Please allow 0.5-2 cm differences due to manual measurement.
#Motorcycle #Shell #Off-road #Vehicle #Plastic #Cover #Accessories #Body #Easy #Install #Fairing #Guard #Lightweight #Replac