Dụng Cụ Nấu Ăn Tiện Dụng Chất Lượng Cao


₫ 457.300

Sản phẩm Dụng Cụ Nấu Ăn Tiện Dụng Chất Lượng Cao đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

★★★★
Steincookware spatula sutil ready stock

Figure 1: Spatula choco
Figure 2: Sutil soup
Figure 3: Spatulla latte
Image 4: Spatulla duo candy

✅Improved fda
✅Can 't deep fry in much oil, because the oil temperature is 700 degrees
✅Heat resistant up to 350 degrees (ordinary silicon 200 degrees only)

Please write on the notepad for the seller for what mode is desired.
We 're ready stock. We' re in direct or